top of page
Calculator

חדלות פירעון

המשרד מתמחה בהליכים משפטיים בתחום חדלות הפירעון. ייצוג חברות ויחידים בהליכי חדלות פירעון, משלב הגשת הבקשה לצו פתיחת הליכים, ליווי אישי בין היתר בהליכי הבירור, הפחתת צו התשלומים על פי היכולת הכלכלית של היחיד וצרכיו האישיים, עד לשלב קבלת צו שיקום כלכלי מיטבי עבור היחיד.

 

המשרד מטפל במגוון נושאים ומספק מענה רחב בכל הנושאים הקשורים בחובות, לרבות בהשגת הסדרי חוב פרטניים מיטביים, הסדרי נושים אישיים, תאגידיים ושלובים.

 

המשרד עוסק בניהול תיקי חדל"ת, לרבות במתן שירותים לנאמנים, לרבות בנקיטת פעולות מרגע קבלת המינוי ועד לבדיקה והכרעה בתביעות חוב, הגשת דוחות נאמן, בקשות לגביית כספים כמו גם בקשות שכ"ט, לחלוקת דיבידנד לנושים ועד לשלב חיסול החברה.

המשרד מייצג חברות בהליכי פירוק מרצון, השגת פטור מקסימלי מחובות אגרה, הסרת שעבודים, פרסום, מינוי נאמן, הגשת דוחות ועד לסגירה וחיסול החברה.

 

במהלך 15 שנות ניסיון, עורכת דין דיקלה פרץ, היתה פעילה בעשרות תיקי פירוק וטיפלה בתיקים רבים, משמעותיים ורחבי היקף עם מאות נושים וצדדים רבים בשווי מיליוני שקלים.

bottom of page